BUSINESS

DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Giới thiệu người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chuyên môn, người chuyển việc đang ở Việt Nam và Nhật Bản

GIỚI THIỆU, HỖ TRỢ KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Giới thiệu, hỗ trợ nhân lực kỹ năng đặc định ở Viêt Nam và Nhật Bản

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài ra chúng tôi cũng triển khai kết nối business giữa các công ty của hai nước Nhật-Việt và các dịch vụ khác

CÔNG TY JV-Links

〒143-0015 東京都大田区大森西二丁目20番27号

Fanpage

Copyright@2020 JV-Links

viVietnamese